Tematy Spotkań Małej Grupy w Legnicy

Pierwsze poweekendowe spotkanie Legnickiej Wspólnoty SM odbyło się dnia 21.09.2013 r. w parafii Św. Trójcy w Legnicy. Parą prowadzącą od początku są Halinka (tel. 609 272848) i Leszek (tel. 663 757879) Michalewiczowie.
Aktualnie spotkania odbywają się w parafii Św. Jacka w Legnicy, gdzie proboszczem jest ks. dr Andrzej Ziombra, on też najczęściej odprawia Mszę Św. i uczestniczy w spotkaniach.

W załączeniu Plan Pracy na rozpoczęty rok formacyjny 2015/16.

Tematy spotkań po weekendowych w “małej grupie” w Legnicy 2015-16

10.10.2015
1. Zasady dzielenia się w grupie SM
2. Co wakacje wniosły w nasze życie

14.11.2015 Wzajemna wrażliwość

12.12.2015 Przed nami Boże Narodzenie

09.01.2016 Spotkanie opłatkowe – Loteria biblijna

13.02.2016 Zazdrość

12.03.2016 Pismo Święte w naszym życiu

09.04.2016 Trwajcie w miłości mojej

14.05.2015 Nasza niedziela

11.06.2016 Przez uczucie do dialogu

Spotkania odbywają się w drugą sobotę każdego miesiąca w parafii Św.Jacka w Legnicy, rozpoczynają się Mszą Świętą o godzinie 16.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych – uczestników Weekendów Podstawowych Spotkań Małżeńskich do wzięcia udziału w naszych spotkaniach. Czekamy !!!