Problemy w małżeństwach pozostają często nierozwiązane. Brakuje dialogu. Pozostaje pustka i bezsilność... Propozycją dającą nadzieję mogą być SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE.