25 lecie w Ośrodku SM w Legnicy

Oto krótka historia naszych spotkań w dialogu . Zapraszamy do oglądania slajdów…..

Wspominamy ….Część pierwsza – Początki:

Historia SM 25-lecie część 1

Część druga – Nasza spotkania :

Historia SM 25-lecie część 2

Część trzecia – Nasza teraźniejszość – kontynuacja i rozwój :

Historia SM 25-lecie część 3