O Wieczorach dla Zakochanych i rekolekcjach dla narzeczonych

Wieczory dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych to programy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa. W obu programach podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów animatorów Spotkań Małżeńskich. Problemy w małżeństwach pozostają często nierozwiązane. Brakuje dialogu. Pozostaje pustka i bezsilność I co dalej? Propozycją dającą szansę i nadzieję mogą...