Ofiara

Stowarzyszenie nasze jest organizacją pożytku publicznego, dlatego też zwracamy się z prośbą o wyrażenie woli na przekazanie 1% z Państwa podatku na nasze konto.

Z otrzymanych ofiar pokrywane są koszty pobytu na rekolekcjach małżeństw, które nie są w stanie pokryć samemu całości kosztów pobytu w domu rekolekcyjnym. Poprzez tą wpłatę przyczyniacie się Państwo także do poszerzania informacji o naszych rekolekcjach i uczestniczycie w wysiłkach związanych z poszukiwaniem, a często odbudowywaniem prawdziwej miłości przez coraz większą ilość małżeństw. Z otrzymanych ofiar pokrywane są także koszty podróży animatorów do innych miast gdzie rozwijana jest praca rekolekcyjna, a także koszty związane z prowadzeniem pracy rekolekcyjnej w krajach byłego ZSRR. Dlatego, niezależnie od odpisu 1% od podatku prosimy o ofiary na ten cel.

Zaznaczamy, ze animatorzy – zarówno małżeństwa jak i kapłani – prowadzą Spotkania Małżeńskie społecznie i honorowo.

Stowarzyszenie Przyjaciół‚ Spotkań Małżeńskich
ul. Meander 23 m. 22, 02-791 Warszawa
Nr rachunku: 59 1050 1025 1000 0022 7883 7584 ING Bank Śląski
KRS 0000119130

Dzękujemy i pozdrawiamy.