Stowarzyszenie w Polsce

W Polsce aktualnie istnieją 24 ośrodki Spotkań Małżeńskich. Pod pojęciem „ośrodka” przyjmuje się istnienie wspólnoty składającej się z co najmniej trzech małżeństw oraz kapłana – Animatorów, a tym samym Członków Stowarzyszenia, którzy prowadzą przynajmniej jedną serię rekolekcji podstawowych dla małżeństw, a także formacyjne spotkania porekolekcyjne. Co roku organizowanych jest w Polsce ok. 70-80 tzw. weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw, a ponadto kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych – kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Do końca 2011 r. odbyło się w Polsce około 2000 rekolekcji dla małżeństw, w których uczestniczyło ok. 22 000 par. Porównywalna liczba par przygotowujących się do małżeństwa uczestniczyła w Wieczorach dla Zakochanych lub Rekolekcjach dla Narzeczonych. Kadrę Animatorów tworzy aktualnie 240 małżeństw oraz 70 kapłanów. Wszyscy oni przechodzą odpowiednie przygotowanie przed podjęciem prowadzenia jakiejkolwiek formy pracy Spotkań Małżeńskich.