Witamy!

Problemy w małżeństwach pozostają często nierozwiązane. Brakuje dialogu. Pozostaje pustka i bezsilność I co dalej? Propozycją dającą szansę i nadzieję mogą być

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE.

IKONA SPOTKAŃ MAŁŻEŃSKICH

Rekolekcje  Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie więzi małżeńskiej, są pomocą w lepszym i głębszym zrozumieniu się nawzajem męża i żony. Stwarzają okazję do odnowienia i pogłębienia wspólnoty dwojga ludzi ze sobą i z Bogiem.

Dokonuje się to poprzez taką formę dialogu, która pomaga w lepszym poznaniu samego siebie oraz współmałżonka, poznaniu swoich i jego uczuć oraz postaw. Dialog ten prowadzi do zwiększenia wzajemnego zaufania, zrozumienia intencji oraz zaakceptowania współmałżonka.

W skupieniu i oderwaniu od spraw codziennych, mąż  i żona mają możliwość wspólnej refleksji nad  najgłębszymi sprawami ich życia. Zachowana jest całkowita tajemnica rozmowy.

Spotkania Małżeńskie  prowadzą trzy pary małżeńskie  i ksiądz. Prowadzący dzielą się własnym doświadczeniem dialogu i proponują uczestnikom taką formę refleksji-dialogu, która będzie autentycznym spotkaniem w miłości, we dwoje.

Rozpoczynają się one w piątek o godz.18.00 a kończą w niedzielę ok.godz.15.00

Najbliższe terminy to :
31 sierpień 2 wresień  2018 r- rekolekcje podstawowe dla małżeństw

Zapraszamy !!!

Więcej informacji : Strona Spotkania Małżeńskie w Polsce i na świecie ( link )